Het handschrift van Steven van der Haghen

Fragment uit "Steven van der Haghen's Avonturen", geschreven tussen 1606 en 1611.
Merk op dat hij in dit fragment zijn eigen naam tweemaal als "van der hagen", dus zonder "h" schrijft terwijl in al zijn handtekeningen die ik tot op heden zag, deze "h" zonder uitzondering verschijnt.

Aanhef van de brief van 29 juni 1620 vanuit Utrecht, aan de bewindhebbers der VOC-kamer van Amsterdam gericht.