Notariele acte d.d. 20-10-1623
Gemeente Archief Amsterdam
NA 717
Notaris Pieter Carelssz

Steven van der Haghen, admiraal geweest in Oost-Indien verkoopt aan Jan Egbersz. Pijl, koopman gaande als commis naar Barbarien 10.000 pond "buspoeder" voor de som van 50 car. gulden per 100 pond te betalen na 6 maanden 3000 gulden. Rest na afloop van de voorgenomen reis.


Opmerkingen:
1) deze acte bevestigd de uitspraak van prof. Meilink-Roelofsz ("Steven van der Haghen (1563-1624),p.48) dat Van der Haghen na terugkomst uit Oost-Indie een buskruitmolen in Utrecht kocht.
2) bovenstaande is NIET de tekst van de acte maar de samenvatting ervan in het (oude) kaartsysteem van het gemeente archief Amsterdam, gerangschikt op persoonsnamendeze pagina is voor het eerst op het web verschenen op 7 october 2004