Rederskosten voor een vaart van Nederland naar Oostindie






























Algemeen Rijks Archief, Den Haag, prive archief J. van Oldenbarneveldt, Inv. nr. 3113






























p.78















Calculatie wat een schip van 400 last














soude costen om door de heren Staten naer














Oostindijen geequippeert te worden den 6 februarij 1609














































































Het hol? met het yserwerck 46V gul












Seylen 2j balen canifas tot 31 p de bale met makes? 4V000












Touwerck 200 schippont tot 42 guln 8V400












Anckers 9 stuck wegende 2 V tt door malcander tot 14 guln 2V500













ronthout ende blocx 1V500












Metael geschut 6 halve cortouwen elck 4V tt tot 50guln 12V000













2 stucken van 3V tt schietende 12 tt yser 3V000












Yser geschut 14 stuckes wegende 3 V tt schietende














9 - 10 tt tot 11 guldes thondert 4V620












Steenstucken 8 wegende 1600 tt tot 12 guln V192












Scherp elck stuck 200 koegels begrepen ?onder 100














schuijftangen & 200 kruijsballen? tot 4,5 guln 2V300












kruijt 15V pont tot 30 guln t'hondert 4V500














--------













Somma + 89V012





























































Vivres voor 100 hooffden voor 18 maenden






























45 pijpen olys tot 25 tt t'vat 3V275













1 aen wijn tuit 30













2 quarteeles brandewijn 180













1/2 aem? lijmoensap 30













50 tonnen vleisch tot 26 gul 1V300













30 tonnen speck tot 30 guln alsmaltonnts 900













13,5 vat boter tot 50 guln 675













400 stucken kaes tot 7tt tegen 10 280













50 liggers met yserbandes tot 18 gul 900













12 groff tonne boonen 2/3 last 60













5 groff tonne erweten tot 10 gul 50













8 gran'tt erwten tot 9 guln 72













40 sacken gort tot 7 guln 280














------














8V132 guln




























[volgende pagina]































Volcht? voor 30 maenden






























2 tonne peper wortel 12













2 tonne mostaertsaet 10













200 tt kaersen tot 5 50













10 tt was kaersen 45













8 pijpen azijn tot 15 t t'vat 360













3 aem traes inde lampe 70













52V pont hert broot half rog halff tarwe 7 guln 3V640













10V pont stockvis tot 8 guln 800













24 tonne grof sout 60













6 tonne wit sout 15













300 tt rijs tot 15 gln t'hondert 45 gln













1 ton gepelde gerst 8













3 tonne geers 36













100 tonne biers 250













voor fristagie met ysere banden 1V600














------ +














7V001













































Noch int gemees






























800 tt lonts tot 6 guln 48













100 musquetten 6 gln 600













30 roers 3 gln 90













100 lange piecken a 18 ?? 45













150 lange rappieren ende halffhondert 300













50 leder emmers 2 gln 200













kochge??schap 1V200













de barbierkiste 400














------- +














2V783













































Somma beloopt het schip met 't ammonitie 89V012













noch hantgeweer? 2V783













Victualis van 18 maenden voor 100 man 8 vin?














comt voor 200 man 16V264













Victualis voor 30 maenden 14V002














------- +













Somma 122V061




























































deze pagina is beschikbaar via internet sinds Woensdag 22 december 2004
Opsteller: Roel van der Hulst
Vragen, op- en aanmerkingen graag via:

















roelof.van-der-hulst@wanadoo.fr