Rederskosten voor een vaart van Nederland naar Oostindie


Algemeen Rijks Archief, Den Haag, prive archief J. van Oldenbarneveldt, Inv. nr. 3113


p.78Calculatie wat een schip van 400 last


soude costen om door de heren Staten naer


Oostindijen geequippeert te worden den 6 februarij 1609


Het hol? met het yserwerck 46V gul
Seylen 2j balen canifas tot 31 p de bale met makes? 4V000
Touwerck 200 schippont tot 42 guln 8V400
Anckers 9 stuck wegende 2 V tt door malcander tot 14 guln 2V500

ronthout ende blocx 1V500
Metael geschut 6 halve cortouwen elck 4V tt tot 50guln 12V000

2 stucken van 3V tt schietende 12 tt yser 3V000
Yser geschut 14 stuckes wegende 3 V tt schietende


9 - 10 tt tot 11 guldes thondert 4V620
Steenstucken 8 wegende 1600 tt tot 12 guln V192
Scherp elck stuck 200 koegels begrepen ?onder 100


schuijftangen & 200 kruijsballen? tot 4,5 guln 2V300
kruijt 15V pont tot 30 guln t'hondert 4V500


--------

Somma + 89V012

Vivres voor 100 hooffden voor 18 maenden


45 pijpen olys tot 25 tt t'vat 3V275

1 aen wijn tuit 30

2 quarteeles brandewijn 180

1/2 aem? lijmoensap 30

50 tonnen vleisch tot 26 gul 1V300

30 tonnen speck tot 30 guln alsmaltonnts 900

13,5 vat boter tot 50 guln 675

400 stucken kaes tot 7tt tegen 10 280

50 liggers met yserbandes tot 18 gul 900

12 groff tonne boonen 2/3 last 60

5 groff tonne erweten tot 10 gul 50

8 gran'tt erwten tot 9 guln 72

40 sacken gort tot 7 guln 280


------


8V132 guln
[volgende pagina]Volcht? voor 30 maenden


2 tonne peper wortel 12

2 tonne mostaertsaet 10

200 tt kaersen tot 5 50

10 tt was kaersen 45

8 pijpen azijn tot 15 t t'vat 360

3 aem traes inde lampe 70

52V pont hert broot half rog halff tarwe 7 guln 3V640

10V pont stockvis tot 8 guln 800

24 tonne grof sout 60

6 tonne wit sout 15

300 tt rijs tot 15 gln t'hondert 45 gln

1 ton gepelde gerst 8

3 tonne geers 36

100 tonne biers 250

voor fristagie met ysere banden 1V600


------ +


7V001

Noch int gemees


800 tt lonts tot 6 guln 48

100 musquetten 6 gln 600

30 roers 3 gln 90

100 lange piecken a 18 ?? 45

150 lange rappieren ende halffhondert 300

50 leder emmers 2 gln 200

kochge??schap 1V200

de barbierkiste 400


------- +


2V783

Somma beloopt het schip met 't ammonitie 89V012

noch hantgeweer? 2V783

Victualis van 18 maenden voor 100 man 8 vin?


comt voor 200 man 16V264

Victualis voor 30 maenden 14V002


------- +

Somma 122V061
deze pagina is beschikbaar via internet sinds Woensdag 22 december 2004
Opsteller: Roel van der Hulst
Vragen, op- en aanmerkingen graag via:

roelof.van-der-hulst@wanadoo.fr