HUIZENBEZIT van STEVEN van der HAGHEN en STEPHENIA van der MAETH in UTRECHT

adres

aankoop-datum

verkoop-datum

oude eigenaar

belending

bijzonderheden

plecht

huisnaam

1) Vroetsteech

28/10/1603

12/4/1613

OW erfg. Gijsbertgen Willems

gegeven aan zoon

f 50 tbv Mr Dirck, schoolmeester ten dom

Groot Vroetsteijn

WW Aert Aerts., backer

bij diens huwelijk

f 85 tbv Geertruijt van Zij

vanaf 1604: 3 haringensteeg

2) Vredenborch

11/10/1603

6/5/1613

Hendrick Jansz.

huis nagelaten door

f 300 a 6,25% ttv verkoop

Schupstoel

Maria Lievens, zaliger

aan de stadswalle

3) Oude gracht /

7/4/1610

5/8/1624

boedel overledene

achter Goort,Willems

Huis & hofstede

f 600 tbv 4 percelen

hoek Vroetsteech

Nw Vroetsteech

met celder & cluijs

bij de Backerbrugh

Zw Jan Florisz Nijpoort,
raet Utr.

f 2000 a 6,25% ttv verkoop

4) Zwarte Water

?

15/8/1625

huijs met grote boomgaard

Blijesteijn of

moes- en cruijthof

Rentmeesters huijsken

weiland en hofje of

warande achter de

boomgaard met de

plantage daarop staandeN.B.: Alle bovenstaande straatnamen zijn thans nog in gebruik in de stad Utrecht. Wb. het "Zwarte Water" dient opgemerkt te worden dat deze vroeger doorliep van de (oude) Vecht tot aan Westbroek, zoals door onderstaande afbeelding aangegeven wordt.
(bron: Utrechts archief)
Bronnen: 1) t/m 3): Utrechts Archief; N.B.: niet de originele akten maar het kaartsysteem dat de overdrachten rangschikt per periode met als ingangen de nieuwe eigenaar, oude eigenaar of straatnaam;
6): J.W. IJzerman [Bijdr.K.I.L.V.1927, p480]: Aantekeningen betreffende Steven van der Hagen, Bijlage (196 Notaris W. van Galen,folio 159)
Laatste wijziging:
24 nov 2004: De huizen in de St Elisabethstraat en de Corte Nieuwstraat waren onderpand voor handelsschulden omgezet in een plecht
Deze pagina was voor het eerst beschikbaar op 19 januari 2004