Steven van der Haghen, admiraal der VOC (1563-1624)


Click here for an english introduction

Hieronder twee verschillende portretten die Steven van der Haghen heten voor te stellen, hetgeen thans niet waarschijnlijk geacht wordt; het linker is afkomstig uit de verzamelband reisverhalen bijeengebracht door drukker Saeghman, (ong. 1663) waarin het verhaal van Van der Hagens 2de reis is opgenomen; het rechter is een waterverfkopie door Willem Jan Paling Jz. (1777-1848) van een verloren gegaan schilderij uit 1619 van de Utrechtse schilder Paulus Moreelse


primaire bronnen:
* Brief aan Sr. Jan Jans. Karel, coopman tot Amsterdam, Rede van Cap Lopez, 22 Juli 1599; (De Jonge, Opkomst II, p. 456/59);
* Journaal, 21 November 1604 - 21 Augustus 1605, "Beschrijving van 't eiland Ambon (zie: P.A.Tiele, 1883);
* Autobiografisch verhaal zonder titel, geschreven tussen 1608 en 1611 en ruim 250 jaar later genoemd "Steven van der Haghen's Avonturen, 1575 - 1597" door de herontdekker van het manuscript, P.A.Tiele; er is een engelse vertaling van het gedeelte dat gaat over zijn verblijf in Andalucia van 1575 tot 1578;
* Acte van compagnieschap dd 1591 met koopman Frederick Lubnier uit Litouwen voor de handel op Alicante en Valencia, handelend in linnen lakens, mappamundi e.d.;
* Brieven van Steven van der Haghen aan de bewinthebbers van de VOC kamer van Amsterdam en aan Jan Pieterszoon Coen gedurende de jaren 1614 - 1620; er is een index op geografiese namen, persoonsnamen Nieuw! en de namen van de VOC schepen
* Notariele acte van de verkoop van 10.000 pond buskruit, 20 october 1623;

* Klik hier voor 2 voorbeelden van het handschrift van Steven van der Haghen

secondaire bronnen:
* Journaal van Hendrik Jansz Craen aan boord van het schip Gelderland, 1603 - 1606, (De Jonge, Opkomst III, p. 164 - 204);
* Klik hier voor het fragment uit de "Hikayat Tanah Hitu" (de geschiedenis van Ambon-Hitu, geschreven circa 1655) dat de periode 1600 - 1620 behandelt en waarin Steven van der Haghen verschillende keren genoemd wordt;

Diversen:
Klik hier voor een uitgebreider levensbeschrijving.
Klik hier voor de plek waar Steven woonde in Amersfoort en informatie over zijn familie aldaar
Klik hier voor een overzicht van archiefdocumenten uit de periode 1497 - 1647 betr. de Van Surckesteijns, de schoonfamilie van Steven vander Haghen Nieuw!
Klik hier voor de huizen die Steven en zijn echtgenote bezaten in de stad Utrecht Gewijzigd!
Klik hier voor het kapitaal nodig begin 1609 om een schip uit te rusten voor de tocht naar Oostindie en terug Nieuw!
Klik hier voor de lezers van Giles Milton's "Nathaniel's Nutmeg"
Klik hier voor een grotere versie van onderstaande kaart van de Banda archipel afkomstig uit een document van Hendrick Brouwer ontvangen door de VOC kamer van Amsterdam in 1614
[ARA 1.04.02 1056, folio 225, advice by Hendrick Brouwer concerning the secret instructions sent in 1610 and 1611 to the East-Indies by the VOC directors of Amsterdam ]

Laatste keren bijgewerkt:
22 dec. 2004: kapitaal nodig om een schip naar Oostindie en terug uit te rusten
15 december: kleine, schrijfkundige verbeteringen in de "Hikayat Tanah Hitu"
5 december: toevoeging overzicht archiefdocumenten betr. de Van Surckesteijns
28 november: toevoeging van een index op persoonsnamen uit de brieven
5 en 7 november: toevoeging van een index op geografiese namen en scheepsnamen uit de brieven
8 october: acte compagnieschap in 1591 en acte buskruitverkoop door Van der Haghen in 1623
15 juli: Engelse pagina: toevoeging engelse vertaling fragmenten uit de brief van maart 1616 en een Italiaanse tekst over de armada uit Manilla
28 juni:Engelse pagina: toevoeging engelse vertaling van 2 folio uit de brief van 20 augustus 1618
24 juni: toevoeging brief dd 22 juli 1599
22 juni: uitbreiding Engelstalige inleiding met verwijzing naar een engelse vertaling van het fragment uit zijn autobiografie betr. zijn verblijf in Andalusië

Opsteller: Roel van der Hulst
Op- en aanmerkingen graag via:
roelof.van-der-hulst@wanadoo.fr